Kirjallisuudentutkimus:naiskuva

  Tieteen termipankista

  naiskuva

  naiskuva
  Selite

  Feministisessä tutkimuksessa nähdään, että kirjalliset ja muut kulttuuriset tekstit ovat patriarkaalisen vallan mallintamia. Tämä näkyy fiktiossa erityisesti siinä, miten naiset kuvataan. Näkemys oli lähtökohtana feministitutkijoiden ryhtyessä analysoimaan kanonisoitujen mieskirjailijoiden naiskuvia. Feministinen naistutkimus pitää tehtävänään vakiintuneiden kuvaustapojen takana piilevien ideologisten rakennelmien, arvojen ja asenteiden paljastamista.

  Kate Millettin Sexual Politics (1969) oli merkittävä naiskuvan tutkimuksen avaus. Millettin jälkeen monet tutkijat ovat pyrkineet osoittamaan, että mieskirjailijoiden teoksissa esiintyvät naiskuvat ovat tavalla tai toisella vääristeleviä.

  Naiskuvatutkimus kuuluu edelleen feministisen kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin. Naiskuvaa on lähestytty myös diskurssin käsitteen kautta. Tällöin naiskuvaa ei ymmärretä niinkään todellisuuden heijastumaksi kuin diskursiivisesti rakentuneeksi. Diskurssin käsitteellä voidaan korostaa sitä, että naiskuvan tuottaja ei ole yksittäinen kirjailija, vaan kyseessä on laajempi historiallis-yhteiskunnallinen konteksti. Tekstien naiskuvat nähdään naiseutta tuottavina ja rakentavina, jolloin ajatus oikeasta ja väärästä naiskuvasta suhteellistuu.

  Erikieliset vastineet

  images of womenenglanti (English)
  kvinnobildruotsi (svenska)
  Frauenbildsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 5.3.2024: Kirjallisuudentutkimus:naiskuva. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:naiskuva.)