Kirjallisuudentutkimus:lähiluku

  Tieteen termipankista

  lähiluku

  lähiluku
  Selite Uuskriitikkojen, erityisesti englantilaisen William Empsonin sekä yhdysvaltalaisten Cleanth Brooksin ja R. P. Blackmurin kehittämä kaunokirjallisen teoksen analyysitekniikka, jossa teosta eritellään järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti. Luennassa kiinnitetään erityistä huomiota tekstin mahdolliseen monimerkityksisyyteen, ironisuuteen, paradoksisuuteen ja kerrostuneisuuteen. Lähiluku liittyi uuskriitikoilla ensisijaisesti runoanalyysiin.

  Erikieliset vastineet

  close readingenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.5.2024: Kirjallisuudentutkimus:lähiluku. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:lähiluku.)