Kirjallisuudentutkimus:kulttuurintutkimus

  Tieteen termipankista

  kulttuurintutkimus

  kulttuurintutkimus
  Selite

  Englannissa 1950-luvulla alkunsa saanut monitieteinen tutkimussuuntaus, jonka ensimmäisiä klassikkoja ovat Richard Hoggartin The Uses of Literacy (1957), Raymond Williamsin Culture and Society (1958) ja E. P. Thompsonin The Making of English Working Class (1963). Kulttuurintutkimus on kyseenalaistanut jaon matalaan ja korkeaan; sen tutkittavaksi käy yhtä hyvin Shakespearen Hamlet kuin tv-sarja Kauniit ja rohkeat.

  Kulttuurintutkimus on kiinnittänyt erityistä huomiota merkitysten tuottamiseen, diskursseihin ja tekstien konteksteihin. Kulttuurintutkijaa kiinnostaa, mitä merkityksiä lukijat antavat teksteille kulloisessakin historiallisessa tilanteessa. Kulttuurintutkijoilla, median tutkijoilla, etnografeilla ja sosiologeilla on runsaasti yhteisiä intressejä. Willisin ohella näkyvimpiä kulttuurintutkijoita ovat olleet englantilainen Stuart Hall ja yhdysvaltalainen Lawrence Grossberg.

  Erikieliset vastineet

  cultural studiesenglanti (English)
  culturologieranska (français)
  kulturstudierruotsi (svenska)
  Kulturwissenschaftsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 6.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:kulttuurintutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kulttuurintutkimus.)