Kirjallisuudentutkimus:dekonstruktio

  Tieteen termipankista

  dekonstruktio

  dekonstruktio
  Selite

  1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla Ranskassa ja Yhdysvalloissa syntynyt jälkistrukturalistinen filosofian ja kirjallisuustieteen suuntaus, joka on kiinnittänyt erityistä huomiota kirjallisuudentutkimuksen metatason ongelmiin. Dekonstruktio syntyi liikkeenä Yhdysvalloissa nk. Yalen koulukunnan piirissä 1970-luvun alussa. Dekonstruktio ilmentää humanistisissa tieteissä 1900-luvulla tapahtunutta nk. kielellistä käännettä (engl. linguistic turn), jossa kielellisten rakenteiden nähdään sekä pinta- että syvätasolla muovaavan ihmisen ajattelua ja käsitystä todellisuudesta.

  Suuntaus on paljolti henkilöitynyt ranskalaiseen filosofin Jacques Derridan (1930-2004) tuotantoon. Derrida on saanut ajatteluunsa vaikutteita ennen muuta Friedrich Nietzscheltä, Martin Heideggerilta ja psykoanalyysin traditiosta (Sigmund Freud, Jacques Lacan).

  Dekonstruktio tähtää länsimaisen metafyysisen ajattelun purkamiseen paljastamalla ja purkamalla siihen sisältyviä käsitteellisiä oppositioita, jotka nähdään ideologisina muodostelmina. Tällaisia käsitteellisiä oppositiopareja (nk. binaarioppositioita), joita tuotetaan myös kirjallisuudentutkimuksen kielessä, ovat mm. elämä-kuolema, luonto-kulttuuri, puhe-kirjoitus tai mies-nainen. Käsiteoppositiot eivät ole neutraaleja kuvailun välineitä, vaan luonteeltaan hierarkkisia siten, että opposition toinen termi oletetaan aina positiiviseksi ja hallitsevaksi, kun taas toinen termi on siihen nähden alisteinen ja saa identiteettinsä suhteessa positiiviseen termiin.

  Dekonstruktiivisessa luennassa paneudutaan tekstin ongelmakohtiin, erityisesti merkityksen umpikujiin eli aporioihin.
  Lisätiedot Ks. myös dekonstruktio filosofiassa.

  Erikieliset vastineet

  deconstructionenglanti (English)
  déconstructionranska (français)
  dekonstruktionruotsi (svenska)
  Dekonstruktionismussaksa (Deutsch)
  dekonstruktsioonviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:dekonstruktio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:dekonstruktio.)