Kirjallisuudentutkimus:poststrukturalismi

  Tieteen termipankista

  poststrukturalismi | jälkistrukturalismi

  poststrukturalismi
  jälkistrukturalismi
  Selite

  Ranskalaisen strukturalismin piirissä 1960-luvun lopulla muotoutunut suuntaus, joka oli kriittinen reaktio strukturalistien tieteen ja kielen universaalisuutta korostavia näkemyksiä vastaan.

  Jälkistrukturalismin piiriin on luettavissa esim. Jacques Derridan ja hänen seuraajiensa filosofinen dekonstruktio, Roland Barthesin myöhäistuotanto, Jacques Lacanin ja Julia Kristevan psykoanalyyttiset teoriat, Michel Foucault'n historiallinen kritiikki sekä Jean-François Lyotardin, Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin kulttuuripoliittiset kirjoitukset. Kaikki nämä teoreetikot tähdentävät merkityksen ja subjektin epävakaisuutta ja torjuvat totalitaarisena jokaisen universaaliuteen pyrkivän teoreettisen järjestelmän. Jälkistrukturalistit pyrkivät purkamaan strukturalistisen ajattelun kiinteät binaariset oppositiot, kuten puhe vs. kirjoitus, objektikieli vs.metakieli ja kirjallisuus vs. kirjallisuudentutkimus. He suosivat merkitysten ei-hierarkkista "vapaata leikkiä" ja korostavat, että merkitys ei ole tekstin läsnäoleva ominaisuus: siten teksti ei ole koskaan täysin läpinäkyvä, täysin luettava.

  Suuntauksen keskeiset teoreetikot olivat suureksi osaksi ranskalaisia, mutta liike sai identiteettinsä ja tuli kuuluisaksi vasta rantautuessaan Yhdysvaltoihin 1960-1970-lukujen vaihteessa.

  Erikieliset vastineet

  post-structuralismenglanti (English)
  poststructuralismeranska (français)
  poststrukturalismruotsi (svenska)
  Poststrukturalismussaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:poststrukturalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:poststrukturalismi.)