Kirjallisuudentutkimus:artes-kirjallisuus

  Tieteen termipankista

  artes-kirjallisuus

  artes-kirjallisuus
  Määritelmä vapaita taitoja (artes liberales), teknisiä taitoja (artes mechanicae) ja maagisia taitoja (artes magicae) käsittelevä tietokirjallisuus
  Selite Artes-kirjallisuudella tarkoitetaan tavallisesti keskiajan ja varhaisen uuden ajan kirjallisuutta, jonka aiheena ovat taidot eli artes. Nämä taidot voidaan jakaa vapaisiin (liberales), teknisiin (mechanicae) ja maagisiin (magicae). Vapaita taitoja ovat kielioppi (grammatica), dialektiikka (dialectica) ja retoriikka (rhetorica), jotka tunnetaan yhteisnimellä trivium, sekä aritmetiikka (arithmetica), geometria (geometria), musiikki (musica) ja tähtitiede (astronomia), jotka ovat yhdessä quadrivium. Teknisten taitojen aloja ovat Hugo Victorilaisen jaottelun mukaan käsityö (lanificium), sodankäynti ja varustaminen (armatura), purjehtiminen ja kaupankäynti (navigatio), maanviljelys ja taloudenpito (agricultura), metsästys (venatio), lääkintä (medicina) ja hovitaidot (theatrica). Maagisia aloja ovat ennustaminen eli mantiikka ja astrologia sekä varsinainen vaikuttava magia.

  Erikieliset vastineet

  Artes-Literatursaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Haage&Wegner2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Kirjallisuudentutkimus:artes-kirjallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:artes-kirjallisuus.)