Kirjallisuudentutkimus:Geneven koulukunta

  Tieteen termipankista

  Geneven koulukunta

  Geneven koulukunta
  Selite

  Geneven yliopistossa 1940-luvulta lähtien vaikuttanut fenomenologisesti suuntautunut koulukunta. Tämän myös tietoisuuden tutkimuksena (englannin critics of consciousness) tunnetun suuntauksen tunnetuimpia edustajia olivat belgialainen Georges Poulet, ranskalainen Jean-Pierre Richard sekä sveitsiläiset Jean Starobinski ja Jean Rousset. Myös yhdysvaltalainen J. Hillis Miller hyödynsi uransa alkuvaiheessa - varsinkin teoksessaan The Disappearance of God: Five 19th Century Writers (1963) - koulukunnan metodeja, mutta siirtyi sen jälkeen dekonstruktion pariin.

  Geneven koulun edustajat lukevat sanataideteosta kirjailijan tietoisuuden ainutkertaisena, ensisijaisesti subjektiivisena aikaansaannoksena. Siksi suuntauksen piirissä vastustetaan formalismin ja uuskritiikin tapaisia objektivoivia lähestymistapoja. Koulukunnan lähtökohdat palautuvat paljolti 1800-luvun romantiikan ekspressiiviseen kritiikkiin, jossa kirjallista teosta pidettiin kirjailijapersoonallisuuden ilmentymänä. Kirjailijan tietoisuuden tutkimus ei kuitenkaan ole kirjailijan biografian tutkimusta, vaan teos- tai pikemminkin tuotantokeskeistä tarkastelua, jonka edellytyksenä on mahdollisimman suuri eläytyminen ja sitä kautta pääsy samalle aaltopituudelle tekijän tietoisuuden kanssa.
  Lisätiedot Nimitystä "Geneven koulukunta" käytetään myös strukturaalisen kielitieteen koulukunnasta, joka toimi Genevessä 1900-luvun alussa.

  Erikieliset vastineet

  Geneva schoolenglanti (English)
  École de Genèveranska (français)
  Genfer Schulesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:Geneven koulukunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:Geneven koulukunta.)