Kielitiede:modaalinen lausetyyppi

  Tieteen termipankista

  modaalinen lausetyyppi

  modaalinen lausetyyppi
  Määritelmä tiettyyn puhefunktioon vakiintunut lausekonstruktio
  Selite Modaalisia lausetyyppejä ovat deklaratiivi- eli väitelause (Minä lähden nyt, I am leaving now), interrogatiivi- eli kysymyslause (Lähdetkö sinä nyt?, Are you leaving now? tai Minne sinä menet?. Where are you going?) ja imperatiivi- eli käskylause (Mene pois!, Go away!). Rakenteeltaan monimuotoisempi on eksklamatiivi- eli huudahduslause (On sinulla puheet!, Boy, is syntax ever easy!, Va dyr potatisen ska bli.)
  Lisätiedot
  VISK2008 Modaalisiksi lausetyypeiksi sanotaan lausekonstruktioita, joiden morfosyntaktiset ominaispiirteet osoittavat, että kyse on tietystä puhefunktiosta. Modaalisia lausetyyppejä ovat deklaratiivi- eli väitelause (Minä lähden nyt), interrogatiivi- eli kysymyslause (Lähdetkö sinä nyt?) ja imperatiivi- eli käskylause (Lähde nyt!). Eksklamatiivi- eli huudahduslause ei ole selkeästi yksi rakennetyyppi, vaan sillä on erilaisia vakiintuneita ilmenemismuotoja, esim. Ai miten ihanan rauhallista! Voi ku ois jo kesä! (» § 886–.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Kielitiede:modaalinen lausetyyppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:modaalinen lausetyyppi.)