Kielitiede:leksikaalistuminen

  Tieteen termipankista

  leksikaalistuminen
  Leksikaalistuminen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  leksikaalistuminen
  Määritelmä prosessi, jossa ilmaus vakiintuu osaksi leksikkoa
  Selite Johto-opissa johdos on leksikaalistunut, kun vartalon ja johtimen suhteet eivät ole enää "läpinäkyviä". Leksikaalistunut ilmaus on vakiintunut johonkin muuhun merkitykseen kuin sen alkuperäinen merkitys (kantasanan ja johtimen yhdessä) antaisi ymmärtää. Leksikaalistuneen sanan merkitys on enemmän kuin sen rakenneosien merkitysten summa. Esim. rakennus = ´talo´, ei ´rakentaminen´, mukiinmenevä = ´tyydyttävä, sopiva´.
  Lisätiedot Leksikaalistuminen on kehitysprosessi, jossa useasta morfeemista koostuva kokonaisuus tiivistyy yhtenäisemmäksi sanayksiköksi. Kehitykseen sisältyy yksiköiden tiivistyminen ja läheneminen, joka voi koskea sekä muoto- että merkitysaineksia. Leksikaalistuessaan yksittäinen sana kehittyy morfologisesti tai semanttisesti jakamattomaan, läpinäkymättömään suuntaan, tai useasta sanasta voi tiivistyä yksi sana. (Koivisto 2013: 345-346).

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KoivistoV2013, MSJ2008, Verkkosuomi

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Kielitiede:leksikaalistuminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:leksikaalistuminen.)