Kielitiede:kysymys

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kysymys

kysymys
Definition

1.vuoro tai vuoron osa, joka on morfosyntaktiselta rakenteeltaan interrogatiivinen tai

2.sekvenssin aloittava toiminto, jonka ensisijainen tehtävä on pyytää tietoa
Explanation Interrogatiiveja eli kysymyslauseita on kahdenlaisia: 1. vaihtoehtokysymyksiä, joihin vastataan joko myöntävästi tai kieltävästi, esimerkiksi A: Onko posti jo tullut? B: On. Ei.
2. Hakukysymyksiä, jotka alkavat jollain kysymyssanalla: esimerkiksi Missä on lähin posti? tai Kuka puhuu? Lisäksi 3. myös deklaratiivilause voidaan tietyssä kontekstissa tulkita kysymykseksi, esimerkiksi A: Sä olet saanut meiltä kirjeen, koska osasit tulla paikalle. B: Niin olenkin.
Additional Information VISK2008 Kysymyslauseita käytetään tyypillisesti kysymiseen, mutta myös esim. kehottamiseen tai päivittelyyn ja toisaalta erityyppisten lauseiden osalauseina (alisteinen kysymyslause). Kieliopilliselta kannalta kysymyslauseilla on omanlaisensa sanajärjestys, sillä kysyvä aines sijoittuu lauseen alkuun. (» § 888, 1678.)

Equivalents

puȟȟibaSuomen romanikieli

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.2.2020: Kielitiede:kysymys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kysymys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →