Kielitiede:konteksti

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition

1.ilmauksen kielellinen ympäristö, käyttöyhteys, tilanneyhteys tai kulttuurinen tausta, joka vaikuttaa sen tulkintaan

2. ilmauksen käyttöyhteys siten, että välitön kielellinen tekstiyhteys eli koteksti on suljettu sen ulkopuolelle
Explanation Kielellisen ilmauksen konteksissa voi erottaa eri ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi tekstikonteksti, spatiotemporaalisessa (ajan ja paikan) konteksti, vuorovaikutuskonteksti, sosiaalinen konteksti jne. Kielitieteessä voi katsoa tapahtuneen kontekstuaalinen käänne 1980-luvulla. Käänteen myötä kielenilmiöiden ja kielenkäytön kontekstuaalisesta tarkastelusta on tullut osa valtavirtaa (ks. myös esim. keskusteluntutkimus, tekstintutkimus).

Sources

KFT1993, DurantiA&GoodwinC1992, LarjavaaraMa2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Kielitiede:konteksti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:konteksti.)