Kielitiede:kinesiikka

  Tieteen termipankista

  kinesiikka | eleoppi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kinesiikka
  eleoppi
  Määritelmä tutkimuksen haara, joka selvittelee kädenliikkeitä, ruumiin asentoja ja kasvojen ilmeitä
  Selite Kinesiikassa tarkkaillaan, missä määrin pelkkä elehdintä on riittävä viestintäväline ja kuinka paljolti se vain auttaa ja myötäilee kieltä.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.6.2024: Kielitiede:kinesiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kinesiikka.)