Kielitiede:grammi

From Tieteen termipankki

grammi | grafeemi

grammi (ehdotettu)
grafeemi
Definition kirjoitusmerkeistä koostuva kirjoituksen jakso, joka vastaa yhtä kielen yksikköä
Explanation

Esim. suomen ortografiassa <ng>, <n> ja <g> vastaavat foneemeja.

Termiä grafeemi on perinteisesti käytetty kahdessa merkityksessä, joista molemmat ovat riippuvaisia foneemin määritelmästä (Kohrt 1986). Analogisessa määritelmässä grafeemi nähdään pienimpänä merkitystä erottavana yksikkönä kirjoituksessa, vastaavalla tavalla kuin foneemi on kielen pienin merkitystä erottava yksikkö. Referentiaalisessa määritelmässä taas grafeemilla on perinteisesti tarkoitettu sitä jaksoa kirjoituksessa, jolla merkitään yhtä foneemia. Koska kaikissa kirjoitusjärjestelmissä foneemi ei kuitenkaan toimi kielen perusyksikkönä, grafeemin käsitettä on laajennettu kattamaan eri kirjoitusjärjestelmien perusyksiköt, esim. tavua vastaavat jaksot tavukirjoituksessa (Weingarten 2011).

Kirjoitetun kielen tutkimuksessa on paljon vaihtelua siinä, kumpaan käsitteeseen termillä grafeemi viitataan. Psykologisessa lukutaitotutkimuksessa grafeemi määritellään usein referentiaalisesti. Se, että samaa termiä käytetään kahdesta eri käsitteestä, on koettu ongelmalliseksi, mutta vain harvoja vastaehdotuksia on esitetty. Esim. Rezec (2009) käyttää analogisesta käsitteestä termiä grafeemi ja referentiaalisesta (tarkemmin fonogrammista) termiä Phonemabbilder. Yksi mahdollisuus vaihtoehtoiseksi nimitykseksi referentiaalisesti määritellylle grafeemille on grammi, joka voidaan muodostaa analogisesti termeistä logogrammi ja syllabogrammi.

Equivalents

graphemeenglanti

Related Concepts

Sources

KohrtM1986, WeingartenR2011, RezecO2009, CoulmasF1996

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.3.2023: Kielitiede:grammi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:grammi.)