Kielitiede:duratiivinen

  Tieteen termipankista

  duratiivinen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  duratiivinen
  Määritelmä kestollinen tekeminen
  Lisätiedot


  Duratiivisesta ('jatkuvasta') tai imperfektiivisestä ('loppuun suorittamattomasta') aspektista on kysymys silloin, kun tekemistä ajatellaan jatkuvana toimintana ja tarkastellaan sen sisäistä kestoa (HäkkinenK2007).


  VISK2008 Duratiiviseksi sanotaan tilannetta, jolla on kestoa; vastakohta on punktuaalinen. Termi liittyy lauseen aspektin kuvaukseen. (» § 1505.)

  Erikieliset vastineet

  duratiivoSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008, HäkkinenK2007, KarlssonF2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Kielitiede:duratiivinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:duratiivinen.)