Kielitiede:alue

  Tieteen termipankista

  alue

  alue
  Määritelmä kognitiivisessa kieliopissa merkitysalue eli käsitteistys, jonka ilmentämää taustatietoa vasten kielellisen ilmauksen merkityshahmo jäsentyy, kognitiivinen alue
  Selite Esimerkiksi sormi hahmottuu suhteessa käteen.

  Erikieliset vastineet

  domainenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EvansV2007, LangackerRW1987, LeinoP1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Kielitiede:alue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:alue.)