Kielitiede:Zipfin laki

  Tieteen termipankista

  Zipfin laki

  Zipfin laki
  Määritelmä sanojen taajuuslaskelmiin perustuva oletus, jonka mukaan sanan ranki yleisyyshierarkiassa on kääntäen verrannollinen sen esiintymistaajuuteen jossakin laajassa tekstissä

  Käytetyt lähteet

  KFT1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 5.3.2024: Kielitiede:Zipfin laki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:Zipfin laki.)