Kasvatustieteiden alakohtaiset ohjeet

From Tieteen termipankki

Suosituspituudet kasvatustieteellisten käsitteiden kuvauksessa:

  • Määritelmä - yksi virke
  • Selite - enintään viisi virkettä


Muut keskeiset täydennettävät kentät:

  • Käännösvastineet - ainakin englanti (ja ruotsi)
  • Lähikäsitteet - tarpeen tullen (so. linkit lähikäsitteisiin ja tieto käsitesuhteista termipankissa)
  • Lisätiedot - tarpeen tullen lyhyesti (esim. termin etymologiset tiedot)
  • Lähteet - lähdeviitteet niistä lähteistä, joilta käsitesivun tiedot on peräisin


Palaa etusivulle