Kasvatustieteet:vertaisoppiminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

vertaisoppiminen

vertaisoppiminen
Definition Vertaisoppiminen on yhteisöllinen ja oppilaslähtöinen työtapa (ks. työtapa), jossa oppija toimii opettajana vertaisilleen ja jossa yhteisö toimii yhdessä jonkin ongelman ratkaisemiseksi (Fawcett & Garton, 2005). (vrt. yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen)
Explanation Vertaisoppiminen soveltuu hyvin yrittäjyyskasvatukseen. Vertaisoppimisessa oppilaat toimivat yhteisönä, ja oppiminen tapahtuu yhteisön jäsenten välillä keskinäisesti. Oleellista on aktiivinen osallistuminen, sitoutuminen sekä vuorovaikutus ja keskustelu. Vertaisoppiminen kehittää erityisesti ymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoja. (Fawcett & Garton, 2005) Opettajan näkökulmasta oleellista on luoda yhteisöllinen ja turvallinen oppimisilmapiiri, joka mahdollistaa ajatusten vaihtamisen ja toisten kuuntelemisen ja kunnioittamisen (Ogden, 2000). Lisäksi opettajan on huomioitava oppilaiden erilaiset tieto- ja taitotasot sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot (Fawcett & Garton, 2005).
Vertaisoppimisen suosio opetuksessa on lisääntynyt viime vuosien aikana. Monet tutkimukset tukevatkin käsitystä vertaisoppimisen hyödyistä (esim. Fawcett & Garton, 2005; Ogden, 2000; Tan 2003) ja tutkimustyö aiheen osalta jatkuu aktiivisena.

Equivalents

peer learningenglanti

Sources

YVI-sanakirja

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:vertaisoppiminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:vertaisoppiminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →