Kasvatustieteet:työelämään tutustuminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työelämään tutustuminen | TET

työelämään tutustuminen
TET
Definition Työelämään tutustuminen tarkoittaa muutaman viikon jaksoa, jolloin oppilaat tutustuvat yrityksissä käytännön työtehtäviin ja muuhun työelämään. Työelämään tutustuminen tapahtuu ainakin peruskoulun yläluokilla. (Seikkula-Leino, 2007)
Explanation Työelämään tutustuminen tukee sekä koulutusta että ammatinvalintaa, sillä työelämään tutustumisjaksoissa oppilailla on konkreettinen mahdollisuus tutustua liiketoimintaan ja yrittäjyyteen sekä niiden vaatimuksiin ja ominaispiirteisiin. Monille oppilaille TET on ensimmäinen kokemus työelämästä. TETissä mahdollistuu myös esimerkiksi tärkeiden verkostojen (ks. verkosto) muodostaminen. Oppimisjakson ohella on merkittävää, että oppilaat reflektoivat tietojaan ja kokemuksiaan. Myös opettajien kokemukset liike-elämästä, yrityksistä ja yrittäjyydestä vahvistavat positiivista asennoitumista yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Siksi onkin esitetty, että olisi tärkeää suunnitella oppilaiden työharjoittelun yhteydessä opettajien tutustuttamista yrityksiin ja niiden toimintaan (ns. ope-TET). Tällöin koko oppimisorganisaatio kehittäisi tietojaan ja toimintatapojaan yrittäjämäiseksi. (Seikkula-Leino, 2007)
Työelämään tutustuminen on varsin suomalainen käsite. Työelämään tutustuminen esiintyy kansainvälisissä tutkimuksissa lähinnä työharjoitteluna (practical training). Harjoitteleminen nähdään oppilaskeskeisenä ja käytännönläheisenä tapana oppia (Harkema & Schout, 2008), jossa hyödynnetään perinteisistä eroavia oppimisympäristöjä (ks. oppimisympäristö) (Henry & Treanor, 2010). Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi harjoittelun vaikutuksia ja merkitystä yrittäjyystietouden kasvattajana. Pääasiassa harjoittelua koskevat tutkimukset ovat keskittyneet kuitenkin erityisiin yrittäjyyskursseihin ja -ohjelmiin. (Henry et al., 2005)

Equivalents

work practice programenglanti
practical trainingenglanti

Sources

YVI-sanakirja, HarkemaM&SchoutH2008, HenryC&HillF&LeitchC2005, HenryC&TreanorL2010, Seikkula-LeinoJ2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:työelämään tutustuminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:työelämään tutustuminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →