Kasvatustieteet:toimintakulttuuri

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

toimintakulttuuri

toimintakulttuuri
Definition Toimintakulttuuri tarkoittaa sitä kollektiivista ajattelun ja käytäntöjen kokonaisuutta, elämäntapaa sekä maailman hahmottamisen tapaa, joka on kullekin yhteisölle tiettynä ajankohtana ominainen (Alasuutari, 1999).
Explanation Toimintakulttuuri ilmenee kontekstisidonnaisina yhteisön henkisinä, aineellisina ja sosiaalisina käytäntöinä (Knuuttila, 1994). Toimintakulttuuriin sisältyvät muun muassa yhteisön arvot, uskomukset, käsitykset, odotukset, normit, säännöt, roolit ja menettelytavat, jotka usein ovat epävirallisia. Toimintakulttuuri ohjaa tiedostetusti ja tiedostamatta esimerkiksi kasvatustoimintaa, oppilaita ja opettajia koulukontekstissa (Ojala, 2000). Toimintakulttuuri siis mahdollistaa yrittäjyyskasvatusta tukevan ympäristön ja siksi sen tulisi vastata yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin. Toimintakulttuuri onkin dynaaminen ja se voi muuttua ja siihen voidaan vaikuttaa (Knuuttila, 1994). Siksi toimintakulttuuri tiedostamalla ja siihen huomiota kiinnittämällä voidaan vaikuttaa myös oppimiseen ja esimerkiksi yrittäjyysasenteisiin.
Toimintakulttuuri on saanut huomiota opetuksen tutkimuksessa sekä myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksessa, jossa kuitenkin useammin puhutaan yrittäjyyskulttuurista (ks. yrittäjyyskulttuuri). Erityisesti on keskusteltu siitä, minkälainen toimintakulttuurin tulisi olla ja minkälaisia vaikutuksia sillä on.

Equivalents

operational cultureenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AlasuutariP1999, KnuuttilaS1994, OjalaM2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:toimintakulttuuri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:toimintakulttuuri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →