Kasvatustieteet:seikkailukasvatus

  Tieteen termipankista

  seikkailukasvatus

  seikkailukasvatus
  Määritelmä seikkailua hyödyntävä kokemuksellinen menetelmä
  Selite Seikkailukasvatus on kokemuksellinen prosessi, joka sisältää suunnittelun, toiminnan ja reflektion. Voimakkaasti koetut elämykset saavat merkityksen reflektiossa, jolloin seikkailukasvatuksen tapahtumaa pohditaan,liitetään aikaisempaan opittuun, siirretään arkielämään ja uuden ymmärtämiseen. Laaja-alaisena menetelmänä seikkailukasvatus soveltuu kaiken ikäisten ihmisten kasvun edistämiseen formaalin oppimisympäristön lisäksi non-formaaliin kasvatustyöhön kuten nuoriso- ja sosiaalityöhön, sekä kuntoutukseen ja terapiaan. Seikkailukasvatus tukee myös ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoitteita.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KarppinenSJA&LatomaaT2015, TelemäkiM&BowlesS2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Kasvatustieteet:seikkailukasvatus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:seikkailukasvatus.)