Kasvatustieteet:seikkailupedagogiikka

  Tieteen termipankista

  seikkailupedagogiikka

  seikkailupedagogiikka
  Määritelmä teoreettinen näkemys ja suuntaus erilaisista seikkailukasvatuksen alueeseen kuuluvista kokemuksellisista ja toiminnallisista menetelmistä ja prosesseista
  Selite Seikkailupedagogiikka tutkii ja tarkastelee teoreettisesti käytännön seikkailukasvatusta ja tavoitteellista seikkailullista toimintaa. Lähitieteitä ovat mm. kasvatustiede, psykologia, sosiologia, liikuntatiede ja lääketieteestä erityisesti fysiatria ja psykiatria. Seikkailupedagogiikka voidaan käsittää tieteelliseksi kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, nuorisokasvatuksen, liikuntakasvatuksen ja kuntoutuksen tarkasteluksi. Suomessa seikkailupedagogiikkaan sisältyy perinteisen eräelämän luontoulottuvuuksia.

  Seikkailupedagogiikan käytännön menetelmä on seikkailukasvatus, jossa on olennaista seikkailullisen tilanteen vaikutusten kokonaisvaltaisuus. Vaikutus kohdistuu samanaikaisesti ihmisen tietämiseen (pää), toimintaan (käsi) ja tunteisiin (sydän). Kun puhutaan ohjaukseen liittyvistä sosiaalis-emotionaalisista tunteista, psyykkisistä prosesseista ja motorisista tuntemuksista, joita asiantuntevasti käsitellään ja reflektoidaan, voidaan seikkailupedagogiikka ymmärtää seikkailukasvatuksen ja seikkailutapahtuman ohjaamiseen liittyvänä oppina. (Karppinen & Latomaa 2015, 300; Telemäki & Bowles 2001, 24.)

  Käytetyt lähteet

  KarppinenSJA&LatomaaT2015, TelemäkiM&BowlesS2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Kasvatustieteet:seikkailupedagogiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:seikkailupedagogiikka.)