Kasvatustieteet:seikkailupedagogiikka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

seikkailupedagogiikka

seikkailupedagogiikka
Definition teoreettinen näkemys ja suuntaus erilaisista seikkailukasvatuksen alueeseen kuuluvista kokemuksellisista ja toiminnallisista menetelmistä ja prosesseista
Explanation Seikkailupedagogiikka tutkii ja tarkastelee teoreettisesti käytännön seikkailukasvatusta ja tavoitteellista seikkailullista toimintaa. Lähitieteitä ovat mm. kasvatustiede, psykologia, sosiologia, liikuntatiede ja lääketieteestä erityisesti fysiatria ja psykiatria. Seikkailupedagogiikka voidaan käsittää tieteelliseksi kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, nuorisokasvatuksen, liikuntakasvatuksen ja kuntoutuksen tarkasteluksi. Suomessa seikkailupedagogiikkaan sisältyy perinteisen eräelämän luontoulottuvuuksia.

Seikkailupedagogiikan käytännön menetelmä on seikkailukasvatus, jossa on olennaista seikkailullisen tilanteen vaikutusten kokonaisvaltaisuus. Vaikutus kohdistuu samanaikaisesti ihmisen tietämiseen (pää), toimintaan (käsi) ja tunteisiin (sydän). Kun puhutaan ohjaukseen liittyvistä sosiaalis-emotionaalisista tunteista, psyykkisistä prosesseista ja motorisista tuntemuksista, joita asiantuntevasti käsitellään ja reflektoidaan, voidaan seikkailupedagogiikka ymmärtää seikkailukasvatuksen ja seikkailutapahtuman ohjaamiseen liittyvänä oppina. (Karppinen & Latomaa 2015, 300; Telemäki & Bowles 2001, 24.)

Sources

KarppinenSJA&LatomaaT2015, TelemäkiM&BowlesS2001

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:seikkailupedagogiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:seikkailupedagogiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →