Kasvatustieteet:projektityöskentely

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

projektityöskentely

projektityöskentely
Definition Projektityöskentely viittaa projektimuodossa toteutettuun oppimiseen, jossa projekti tarkoittaa kestoltaan ja tavoitteiltaan määriteltyä, suunnitelmallista ja kertaluontoista hanketta (Carey & Matlay, 2010; Heitmann, 1996).
Explanation Projektien käyttäminen voi olla toimiva työkalu yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjyyden aihealueella jopa välttämättömyys, sillä suuri osa yrittäjyydestä on projektiperusteista ja projekteissa hyödynnetään yrittäjyydessä välttämättömiä taitoja (Carey & Matlay, 2010). Projektityöskentely tarjoaa joustavan ja oppijakeskeisen oppimiskeinon, jossa oppijoilla on keskeinen rooli suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (Seikkula-Leino, 2007). Työskentely on itsenäistä, oma-aloitteista, aktiivista ja luovaa. Projektityöskentelyssä mahdollistuu myös yhteinen ja jaettu oppiminen. Lisäksi projektityöskentely tuo kokemusta esimerkiksi käytännön yrittäjyyden toimintoihin ja johtamistilanteisiin (Bredillet, 2008). Projektit voivat liittyä oppimistarpeesta riippuen miltei kaikkiin opetuksellisiin tavoitteisiin, esimerkiksi liikeideaan (ks. liikeidea) (Seikkula-Leino, 2007), mutta niiden ei välttämättä tarvitse liittyä liiketoimintapotentiaaliin (Rasmussen & Sorheim, 2006). Projektityöskentely voi kuitenkin olla myös haastavaa, sillä ei ole olemassa yleisiä ohjeita tai täyttä varmuutta siitä, miten projektit etenevät (Heitmann, 1996).
Koska projektien käyttäminen on erittäin yleistä työelämässä, on niitä tutkittu tässä kontekstissa runsaasti ja niiden tutkimukselle on olemassa myös omia tieteellisiä journaleita. Oppimisen osalta projektit ovat samaten saaneet kiitettävästi huomiota jo useamman vuosikymmenen ajan. (Heitmann, 1996) Myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksessa projektityöskentely on herättänyt mielenkiintoa juuri yrittäjyyteen sopivana oppimisen apuvälineenä (Carey & Matlay, 2010). Erilaisia yrittäjyyskasvatukseen liittyviä projekteja onkin tutkittu melko paljon (ks. Rasmussen & Sorheim, 2006).

Equivalents

project workenglanti

Sources

YVI-sanakirja, BredilletN2008, CareyC&MatlayH2010, HeitmannG1996, RasmussenA&SorheimR2006, Seikkula-LeinoJ2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:projektityöskentely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:projektityöskentely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →