Kasvatustieteet:pk-yritys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

pk-yritys

pk-yritys
Definition Pk-yritys tarkoittaa pientä ja keskisuurta yritystä (Marchesnay, 2011). Tarkemmin määriteltynä pk-yritys työllistää alle 250 työntekijää ja sen liikevaihto on korkeintaan 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma korkeintaan 43 miljoonaa euroa. Jos pk-yrityksistä halutaan erotella pieni yritys, on se sellainen, joka työllistää alle 50 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma on korkeintaan 10 miljoonaa euroa. (Tilastokeskus)
Explanation Pk-yritykset muodostavat merkittävän osan kaikista yrityksistä ja pk-yritysten määrä kasvaa koko ajan. Perinteisesti oppilaat ovat olleet kiinnostuneita työskentelemään suurissa yrityksissä, mutta pk-yritysten merkittävän kansantaloudellisen roolin vuoksi on oleellista kiinnittää opiskelijoiden huomio myös pk-yritysten mahdollisuuksiin (Jack & Anderson, 1999). Pk-yrityksessä työskenteleminen tai sellaisen perustaminen saattaa olla houkutteleva vaihtoehto opiskelijoille yrityksiin yhdistettyjen organisationaalisten mahdollisuuksien ja arvojen vuoksi (Szamosi, 2006). Pk-yritykset eroavat yleensä suurista yrityksistä kokonsa lisäksi esimerkiksi toimintatapojensa, johtamismenetelmiensä ja yrityskulttuurinsa suhteen. Lisäksi ne voivat olla tehokkaampia ja tuottavampia kuin suuret yritykset, vaikka on myös esitetty, että pk-yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita johtuen esimerkiksi globaalista kilpailusta. Oleelliseksi muodostuukin yrityksen johtaminen (ks. johtaminen). (Marchesnay, 2011) Yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa pk-yrityksiä ja niiden johtamista on kuitenkin myös kritisoitu, sillä niihin yhdistetään usein vähäinen innovointi ja kasvu sekä puutteelliset johtamiskyvyt (vrt. innovatiivinen yrittäjyys) (Jack & Anderson, 1999).
Viime vuosikymmenten aikana sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kiinnostus pk-yrityksiä kohtaan on jatkuvasti kasvanut. Tutkimusta aiheen parissa on tehty jo yli 50 vuotta. Tutkimuksessa on keskitytty esimerkiksi pk-yritysten taloudelliseen toimintaan, strategiaprosesseihin, johtamiseen, kasvuun ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tutkimustyötä jatketaan yhä spesifimmillä aiheilla. (Marchesnay, 2011)

Equivalents

SMEenglanti

Sources

YVI-sanakirja, JackL&AndersonR1999, MarchesnayM2011, SzamosiT2006, TietoaTilastoistaPK

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:pk-yritys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:pk-yritys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →