TietoaTilastoistaPK

From Tieteen termipankki

Tilastokeskus: Tietoa tilastoista, käsitteet ja määritelmät: pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla http://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html. Viitattu 30.11.2011. Helsinki: Tilastokeskus.