Kamppailuntutkimus:kamppailulaji

  Tieteen termipankista

  kamppailulaji

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kamppailulaji
  Määritelmä kokoelma kamppailuoppia
  Selite

  Kamppailulajit ovat tyypillisesti nimettyjä, enemmän tai vähemmän liitoiksi, kouluiksi, tyyleiksi tai muuksi vastaavaksi järjestäytyneitä kamppailutaidon kehittämiseen tähtääviä oppirakennelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi jujutsu, aikido, bajiquan, wing chun, krav maga, defendo ja kas-pin.

  Suomenkielisen nimityksen edusosa laji on peräisin urheilusta, jonka yhteydessä voidaan puhua urheilun eri lajeista ja edelleen varsinaisista yksittäisistä urheilulajeista (esim. juoksulajit, uintilajit, kamppailulajit; vrt. myös miekkailun eri aselajit). Puhuttaessa kamppailuoppijärjestelmistä kyse ei ole kuitenkaan kamppailun eri lajeista vaan erilaisista opeista siitä, miten kamppailla (tai miten opettaa kamppailemaan). Nimitys kamppailulaji on kuitenkin vakiintunut. Ero universaaleiksi katsottavien kamppailun muotojen (paini, pistintaistelu, miekkailu) ja yksilöllisinä kulttuuri-ilmiöinä pidettävien kamppailulajien tai koulukuntien (sambo, ruotsalainen pistintaistelu, kendo) välillä ei ole aina selkeä.

  Kamppailulajeja voidaan erotella eri genreihin muun muassa sen perusteella, onko niissä kyse valmistautumisesta lähitaisteluun, hätävarjeluun vai kamppailu-urheiluun, mutta näihin liitettäviä nimityksiä taistelulaji, itsepuolustuslaji ja kamppailulaji (usein tarkemmin kamppailu-urheilulaji) käytetään myös yleisesti kaikista kamppailulajeista. Lisäksi kamppailulajeja voidaan luokitella niiden käsittelemien kamppailun muotojen mukaan esimerkiksi aselajeiksi, painilajeiksi ja pystylajeiksi. Tällöin määriteosa siis kuvaa, millaisesta (kamppailu)lajista on kyse, eikä sitä, minkä asian lajista on kyse: aselaji 'aseen laji' vs. 'aseellinen kamppailulaji'.

  Vieraskielisten vastineiden taitoon tai oppiin viittaavan edusosan (art, Kunst) katsotaan yleensä erottavan kamppailulajit kamppailu-urheilusta. Samoin englanninkielisen nimityksen määritteen martial katsoaan usein viittaavan yksinomaan sotaisaan alkuperään. Näihin erotteluihin liitty usein myös jonkinlaista arvottamista. Englanninkielinen martial art (vanhentunut synonyymi military art) on käännöslaina japanista, joko sanasta bugei tai bujutsu 'sotatekniikka, -taito', mutta se on laajentunut viittaamaan vaihtelevasti kaikenlaisiin kamppailulajeihin riippumatta niiden ajatellusta käyttöyhteydestä tai alkuperästä.
  Lisätiedot Englannin martial art 'kamppailulaji' < japanin 武芸 (bugei) t. 武術 (bujutsu) 'sotatekniikka, -taito'.

  Erikieliset vastineet

  martial artenglanti (English)
  Kampfkunstsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  WetzlerS2015, MeyerM2020, OED

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Kamppailuntutkimus:kamppailulaji. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kamppailuntutkimus:kamppailulaji.)