Käyttäytymistieteet:rokotusluottamus

    Tieteen termipankista

    rokoteluottamus

    rokotusluottamus (ehdotettu)
    rokoteluottamus (suositeltu)
    Määritelmä rokotteisiin ja rokotukseen liittyvä varmuus
    Määritelmä (sv) tilliten till vaccins och vaccination
    Määritelmä (en) certainty on vaccines and vaccination
    Selite Rokoteluottamukseen vaikuttaa luottamus rokotteiden tehoon, turvallisuuteen, rokotuksista vastaaviin tahoihin, tieteeseen ja haettuun tai saatuun tietoon sekä luottamus terveyspalvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen.
    Selite (sv) Förtroendet för vacciner påverkas av förtroendet för vaccinernas effekt och säkerhet, till dem som ansvarar för vacciner, vetenskap och den information som söks eller erhålls, samt för tillgången och åtkomligheten till hälso- och sjukvårdstjänster.
    Selite (en) Confidence in vaccines is influenced by confidence in the efficacy and safety of vaccines, in the authorities responsible for vaccination, in science and in the information searched for or obtained, as well as by confidence in the availability and accessibility of health services.

    Erikieliset vastineet

    vaccination confidenceenglanti (English)(ehdotettu)
    vaccine confidenceenglanti (English)(suositeltu)
    vaccinationsförtroenderuotsi (svenska)(ehdotettu)
    vaccinförtroenderuotsi (svenska)

    Lähikäsitteet


    Alaviitteet

    Lähdeviittaus tähän sivuun:
    Tieteen termipankki 20.4.2024: Käyttäytymistieteet:rokotusluottamus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käyttäytymistieteet:rokotusluottamus.)