Käyttäytymistieteet:rokotusepäröinti

  Tieteen termipankista

  rokote-epäröinti

  rokotusepäröinti (ehdotettu)
  rokote-epäröinti (suositeltu)
  Määritelmä rokotteisiin ja rokotukseen liittyvä epävarmuus
  Määritelmä (sv) osäkerhet gällande vaccins och vaccination
  Määritelmä (en) uncertainty related to vaccines and vaccination
  Selite Rokote-epäröinti on kontekstisidonnaista ja se vaihtelee ajan, paikan ja rokotteiden välillä. Epäröinti voi kohdistua yhteen tai useampaan rokotukseen. Sitä esiintyy etenkin silloin kun riski tartuntatautiin koetaan pieneksi.
  Selite (sv) Vaccinstvekan är kontextspecifik och varierar mellan tid, plats och vacciner. Tveksamheten kan riktas mot en eller flera vacciner. Den förekommer speciellt då risken för att drabbas av en smittsam sjukdom uppfattas som låg.
  Selite (en) Vaccine hesitancy is context-specific and varies across time, place and vaccines. Hesitancy may be directed towards one or more vaccinations. It occurs particularly when the risk of contracting a communicable disease is perceived to be low.

  Erikieliset vastineet

  vaccine hesitancyenglanti (English)(suositeltu)
  vaccinationstvekanruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Käyttäytymistieteet:rokotusepäröinti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käyttäytymistieteet:rokotusepäröinti.)