Käyttäjä Marja Vieno

    Tieteen termipankista

    Olen koulutukseltani biologi ja diplomikielenkääntäjä. Tässä hankkeessa työstän biologian alaan kuuluvia termejä termipankkiin. Keskeisenä lähteenä on Biologian sanakirja (Lähde:BS2001) ja siihen tehdyt lisäykset (Lähde:BS2014).