Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu

  From Tieteen termipankki

  reaalia | kulttuurisidonnainen käsite | kulttuurisidonnainen ilmaisu

  reaalia
  kulttuurisidonnainen käsite
  kulttuurisidonnainen ilmaisu
  Definition lähtökielen ja -kulttuurin käsite, joka puuttuu tulokielestä ja -kulttuurista
  Explanation André Lefevere määrittelee reaalian sanaksi tai fraasiksi, joka kuuluu elimellisesti lähtökulttuurin käsitemaailmaan. Reaalioiksi voidaan laskea paitsi materiaaliseen maailmaan viittaavat käsitteet, myös abstraktit kulttuurisidonnaiset käsitteet (esim. uskontoon, koulutukseen, arvoihin ja tabuihin liittyvät). Sanojen lainautumisen seurauksena reaaliat voivat siirtyä kohdekielen pysyvään sanastoon (esim. tsunami, burkha). Reaalian käsite on ongelmallinen myös fiktiivisessä tuotannossa. Mika Loponen (2009) on ehdottanut termiä irreaalia käytettäväksi kuvaamaan fiktiokirjallisuudessa esiintyviä mutta reaalimaailmasta puuttuvia asioita ja ilmiöitä. Intralingvistiset elementit, kuten kieliopilliset kategoriat, sijamuodot tai murteet, eivät ole reaalioita.

  Equivalents

  cultural referenceenglanti
  culture-bound termenglanti
  realiaenglanti
  términos culturalesespanja
  désignateur culturelranska
  terme culturelranska
  kulturbundet elementruotsi
  realiaruotsi
  Realienbezeichnungensaksa
  kulturspezifische Terminisaksa

  Related Concepts

  Sources

  Leppihalme 2011

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu.)