Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu

  Tieteen termipankista

  reaalia | kulttuurisidonnainen käsite | kulttuurisidonnainen ilmaisu

  reaalia
  kulttuurisidonnainen käsite
  kulttuurisidonnainen ilmaisu
  Määritelmä lähtökielen ja -kulttuurin käsite, joka puuttuu tulokielestä ja -kulttuurista
  Selite André Lefevere määrittelee reaalian sanaksi tai fraasiksi, joka kuuluu elimellisesti lähtökulttuurin käsitemaailmaan. Reaalioiksi voidaan laskea paitsi materiaaliseen maailmaan viittaavat käsitteet, myös abstraktit kulttuurisidonnaiset käsitteet (esim. uskontoon, koulutukseen, arvoihin ja tabuihin liittyvät). Sanojen lainautumisen seurauksena reaaliat voivat siirtyä kohdekielen pysyvään sanastoon (esim. tsunami, burkha). Reaalian käsite on ongelmallinen myös fiktiivisessä tuotannossa. Mika Loponen (2009) on ehdottanut termiä irreaalia käytettäväksi kuvaamaan fiktiokirjallisuudessa esiintyviä mutta reaalimaailmasta puuttuvia asioita ja ilmiöitä. Intralingvistiset elementit, kuten kieliopilliset kategoriat, sijamuodot tai murteet, eivät ole reaalioita.

  Erikieliset vastineet

  cultural referenceenglanti (English)
  culture-bound termenglanti (English)
  realiaenglanti (English)
  términos culturalesespanja (español)
  désignateur culturelranska (français)
  terme culturelranska (français)
  kulturbundet elementruotsi (svenska)
  realiaruotsi (svenska)
  Realienbezeichnungensaksa (Deutsch)
  kulturspezifische Terminisaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Leppihalme 2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu.)