Historia:lähde

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

lähde

lähde
Definition historioitsijan tutkimasta menneisyydestä peräisin oleva, usein tekstimuotoinen jäänne, jonka sisältämä tieto on merkityksellistä tutkimuskysymykseen vastaamiseksi
Explanation Menneisyydestä peräisin olevat, usein tekstimuotoiset jäänteet (engl. remnants) tai todistuskappaleet toimivat historiantutkimuksessa lähteinä, jos ne sisältävät kyseisen tutkimuksen kannalta merkityksellistä tietoa. Yksittäisten lähteiden arvoa ja merkitystä tutkimukselle arvioidaan muun muassa lähdekritiikin avulla. Menneisyydestä peräisin olevat todistuskappaleet ovat sinänsä mykkiä, kunnes joku käyttää niitä historiallisten päätelmiensä perustana, jolloin arvioitavaksi nousee, onko tutkijan lähteekseen olettama menneisyyden jäänne jälki juuri tutkittavana olevasta asiasta ja missä määrin se kelpaa historioitsijan menneisyyttä koskevien päätelmien ja kertomuksen todisteeksi. Historiantutkimuksessa lähteinä käytetään tyypillisesti menneisyyden tapahtumista kertovia aikalaistekstejä, tutkittavaksi valitun aikakauden hallinnollisia asiakirjoja tai tuomioistuinten aineistoja tai tarkasteltujen kohdehenkilöiden päiväkirjoja, kirjeitä ja muuta yksityistä kirjallista aineistoa. Varsinkin taloushistoriassa myös esimerkiksi vanhat tiliaineistot tai taloudelliset tilastot ovat merkittävä lähderyhmä. Niin kutsuttujen uusien historioiden läpimurron jälkeen tutkimuksen lähteinä käytettyjen aineistotyyppien kirjo on laajentunut huomattavasti, kirjallisten aineistojen lisäksi myös suullisten kertomusten ja aineellisen kulttuuriperinnön suuntiin, mikä on osaltaan johtanut myös lähteitä ja lähdekritiikkiä koskevan metodologisen keskustelun laajenemiseen ja erikoistumiseen.

Equivalents

sourceenglanti
källaruotsi

Related Concepts

Sources

KalelaJ2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.9.2021: Historia:lähde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:lähde.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →