Historia:kolonialismi

  Tieteen termipankista

  kolonialismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kolonialismi (suositeltu)
  Määritelmä prosessit, joihin sisältyy toisten ihmisten maiden valloitus ja hyväksikäyttö, mukaan lukien materiaalisten resurssien, luonnonvarojen ja työvoiman hyödyntäminen (tarvittaessa pakkokeinoin) sekä puuttuminen paikallisiin poliittisiin rakenteisiin ja kulttuuriin
  Selite

  Kolonialismi on moniulotteinen, osin kiisteltykin historiallinen ilmiö, joka on ilmennyt eri tavoin eri puolilla maailmaa ja jota myös eri tutkijat ovat hahmottaneet eri tavoin. Sen keskeisenä elementtinä on ekspansio, toisten ihmisten maiden valloitus ja heidän yhteiskuntaansa ja kulttuuriinsa puuttuminen. Tähän usein sisältyy työvoiman ja luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä erottelua ja hierarkioita, jotka heijastavat rotua, uskontoa, kansallisuutta, sukupuolta jne. Usein kolonialismin on ymmärretty olevan liitoksissa eurooppalaisuuden, niin ihmisten, eläinten kuin tapojen ja ideoiden leviämiseen.

  Kolonialismia voidaan hahmottaa sen erilaisten ulottuvuuksien avulla. Näitä ovat 1. sotilaallinen ulottuvuus, johon sisältyvät fyysinen väkivalta, valloitus ja hallinto ja joka kohdistuu tiettyyn alueeseen; 2. kulttuurillinen ulottuvuus, jossa keskeistä ovat diskurssit, identiteetti ja toiseus ja joka kohdistuu tietoon ja tietoisuuteen; sekä 3. taloudellinen ulottuvuus, jossa kolonialismi on liitoksissa kapitalismiin ja kohdistuu ihmisiin, luonnonvaroihin ja kauppaan. Kolonialismilla on myös monenlaisia tyypillisiä ilmenemismuotoja. On asutuskolonialismia, jossa siirtolaiset emämaasta dominoivat uutta aluetta (esim. USA tai Australia). On myös plantaasisiirtomaita, jossa pieni siirtomaaeliitti tuottaa hyödykkeitä vientiin (Karibianmeren saaret) ja pelkkiä hallintoalueita, jossa ei ole juurikaan siirtolaisia (Filippiinit, Fidzi, useat Afrikan maat). Näiden lisäksi kolonialismin piiriin voidaan laskea tietynlaiset kauppa- ja laivastotukikohdat. Tällöin kyseessä ovat pienet maa-alueet, kuten brittiläinen Hongkong, jonka johdossa oli pieni ryhmä lyhytaikaisia asukkaita emämaasta.

  Usein termejä kolonialismi ja imperialismi käytetään rinnakkain. Tällöin voidaan nähdä, että imperialismi kuvaa maailmanlaajuista systeemiä, jotakin joka johtaa keskuksesta (metropole) ulospäin eli saa alkunsa emämaasta. Imperiumeja on ollut kautta maailmanhistorian, eivätkä ne millään tavoin rajoitu Eurooppaan. Kolonialismi taas on jotakin, jota tapahtuu paikan päällä kohdealueella, ns. siirtomaassa.

  Erikieliset vastineet

  colonialismenglanti (English)(suositeltu)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Loomba 1998

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Historia:kolonialismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:kolonialismi.)