Historia:kolmas sääty

  Tieteen termipankista

  kolmas sääty

  kolmas sääty
  Määritelmä erityisesti uuden ajan Ranskassa kaikki ne ihmiset, jotka eivät kuuluneet kahteen ylempään säätyyn eli aatelistoon tai papistoon
  Selite Erityisesti Ranskan uuden ajan historiassa käytetty käsite, joka tarkoitti ancien régimen aikana ihmisryhmää, joka kattoi kaikki ne, jotka eivät olleet kahden ylemmän säädyn eli aateliston tai papiston jäseniä. Kolmannen säädyn jäsenten sosiaaliset olosuhteet vaihtelivat suuresti sekä varallisuuden, ammattien että asuinpaikan suhteen, ja kyse oli Ranskassa väestön suuresta enemmistöstä, joka joutui maksamaan verot, mutta jolla ei kuitenkaan ollut privilegioita. Kolmannen säädyn tyytymättömyys asemaansa ja oloihinsa oli keskeisessä roolissa Ranskan suurta vallankumousta 1789 edeltäneissä tapahtumissa.

  Erikieliset vastineet

  le tiers étatranska (français)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Historia:kolmas sääty. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:kolmas sääty.)