Historia:Porvoon maapäivät 1809

  Tieteen termipankista

  Porvoon valtiopäivät 1809 | Porvoon maapäivät 1809 | Porvoon herrainpäivät 1809

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Porvoon valtiopäivät 1809
  Porvoon maapäivät 1809 (suositeltu)
  Porvoon herrainpäivät 1809 (harvinainen)
  Määritelmä Venäjän keisari Aleksanteri I:n Porvooseen jo Suomen sodan 1808–1809 aikana koolle kutsuma suomalaisten säätyjen kokous 25.3.–19.7.1809, jossa venäläiset valmistelivat Suomen liittämistä osaksi keisarikuntaa
  Selite Suomen sodan 1808–1809 vielä kestäessä Venäjä ryhtyi liittämään Suomea osaksi keisarikuntaa autonomisena suuriruhtinaskuntana. Keisari Aleksanteri I kutsui säädyt eli aateliston, papiston, porvariston ja talonpojat Ruotsien lakien mukaisille maapäiville Porvooseen. Porvoon kokouksen merkittävin anti oli keisarin antama hallitsijanvakuutus ja säätyjen vannoma uskollisuudenvala. Hallitsijanvakuutuksessa keisari lupasi pitää Suomessa jatkossakin voimassa ruotsalaisen uskonnon ja perustuslait: vuoden 1772 hallitusmuodon ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan. Porvoossa Suomi sai autonomian eli sisäisen itsenäisyyden. Porvoon kokousta on historiankirjoituksessa nimitetty sekä Porvoon maapäiviksi ruotsinkielisen aikalaisnimityksen Borgå lantdagar mukaan, Porvoon herrainpäiviksi suomenkielisen aikalaisnimityksen mukaan että Porvoon valtiopäiviksi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suomalais-venäläisen oikeustaistelun aikana vakiintuneen, sinänsä anakronistisen termin mukaan (edes sanaa valtio ei vuonna 1809 vielä ollut olemassa suomen kielessä).

  Erikieliset vastineet

  Diet of Porvooenglanti (English)
  Borgå lantdagruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HistSanak1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Historia:Porvoon maapäivät 1809. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:Porvoon maapäivät 1809.)