Historia:Pommerin sota

  Tieteen termipankista

  Pommerin sota

  Pommerin sota
  Määritelmä Ruotsin ja Preussin välillä vuosina 1757–1762 käyty sota, joka oli osa laajempaa, Preussin ja Ison-Britannian Itävaltaa, Ranskaa ja näiden liittolaisia käymää seitsenvuotista sotaa
  Selite Ruotsi, johon tuohon aikaan myös Suomi kuului, liittyi vuonna 1757 mukaan laajaan Preussin vastaiseen sotaan tavoitteenaan valloittaa takaisin aikaisemmassa rauhanteossa menettämiään alueita pohjoissaksalaisessa Pommerissa. Sota sujui Ruotsilta heikosti, minkä takia Ruotsi päätyi solmimaan Preussin kanssa erillisen rauhansopimuksen Hampurissa 1762 ilman alueluovutuksia. Aiheellisena pelkona oli myös, että talvella 1762 Venäjällä tapahtunut hallitsijanvaihdos saisi Venäjän vaihtamaan sodassa puolta Ruotsin liittolaisuudesta Preussin tueksi. Preussi suostui erillisrauhaan Ruotsin kanssa voidakseen vapauttaa sotavoimaansa Itävallan ja Ranskan vastaisille rintamilleen. Pommerin sota oli osa laajaa eurooppalaisten suurvaltojen välistä seitsenvuotista sotaa, jota käytiin Euroopan rintamien lisäksi ympäri maailmaa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Intiassa ja Länsi-Afrikassa ja jonka lopputuloksiin kuuluivat Preussin aseman vahvistuminen eurooppalaisena suurvaltana ja mm. Kanadan siirtyminen Ranskalta Britannialle.

  Erikieliset vastineet

  pommerska krigetruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Historia:Pommerin sota. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:Pommerin sota.)