Folkloristiikka:loitsu

From Tieteen termipankki

loitsu

loitsu
Definition performatiivinen, mekaanisesti tai kommunikatiivisesti vaikuttava verbaalisen ja non-verbaalisen toiminnan kokonaisuus
Explanation

Suomalais-karjalaiset loitsut voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäiseen kuuluvat mekaaniset sanakaavat, joiden teho perustuu loitsun sanatarkkaan esittämiseen, ja joiden vastineita löytyy yleiseurooppalaisesta traditiosta. Jos loitsija onnistuu toistamaan loitsusanat virheittä, loitsu on tehokas.

Toinen kategoria muodostuu tietäjien käyttämistä kommunikatiivisista loitsuista. Kommunikatiivisen loitsun teho ei perustu sanatarkkaan loitsimiseen, vaan tietäjän myyttiseen tietoon ja persoonalliseen voimaan.

Kun myyttinen tieto, riittitekniikoiden hallinta ja tietäjän henkilökohtainen voima yhdistyvät, tämän on mahdollista olla yhteydessä tuonpuoleisen toimijoihin. Tietäjän on mahdollista tarpeen tulleen neuvotella, pyytää ja käskeä osana loitsuperfomanssia, jotta haluttu lopputulos saavutettaisiin. Kuvatunlainen kommunikatiivinen loitsu saattaa sisältää monia vuorottelevia ja toisiinsa kytkeytyviä teemoja, ja muodostaa pitkiäkin esityksiä.

Vernakulaareja käsityksiä loitsujen vaikuttavuudesta voidaan lähestyä ainakin kahdelta kannalta. Mekaanisesti vaikuttavien loitsujen taustalla on ajateltu toimivan merkin ja merkityn välisen erottamattoman suhteen. Tällaisessa merkitysjärjestelmässä sana ei ainoastaan symboloi kohdettaan, vaan on kohteensa. Sanan sanominen tuo kohteensa konkreettisesti läsnä sen lausumishetkellä.

Edellä kuvattu merkin ja merkityn elimellinen suhde ei kuitenkaan riitä käsitteellistämään kommunikatiivisia loitsuja, jotka perustuvat myyttiseen tietoon ja kommunikaatioon tuonpuoleisen kanssa. Lotte Tarkan mukaan sanan voima loitsuissa perustuu pitkälti myös tradition autorisointiprosesseihin. Tarkan mukaan maagisen ajattelun sijaan voidaan puhua "perinteen sisäisistä sanomisen ja sanojen autorisoinnin prosesseista", joissa sanottu tunnistetaan esimerkiksi supranormaalista todellisuudesta peräisin olevaksi. Autorisointiprosessien kautta tietyt kulttuuriset muodot saavat voimansa ja arvonsa.

Equivalents

incantationenglanti

Related Concepts

Sources

Cassirer 1967, Hautala 1960, Siikala 1992, Tarkka 2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.2.2023: Folkloristiikka:loitsu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:loitsu.)