Filosofia:tiede

  From Tieteen termipankki

  tiede

  tiede
  Definition systemaattinen inhimillinen pyrkimys luoda, rakentaa ja organisoida tietoa, mihin sisältyy ennustusvoimaisten selitysten laatiminen
  Explanation Tieteen synty sijoittuu varhaiseen antiikkiin, ja usein ns. esisokraatikkoja on pidetty ensimmäisinä tiedemiehinä. 1600-luvulla René Descartes (1596-1650) käytti scientia-nimitystä tiedosta kokonaisuutena.
  Nykyään tiede jakaantuu luonnontieteisiin, jotka tutkivat aineellista maailmaa, humanistisiin- ja yhteiskuntatieteisiin, jotka tutkivat ihmisiä ja yhteiskuntia sekä formaaleihin tieteisiin (esimerkiksi matematiikka). Lisäksi on soveltavia tieteitä, jotka tähtäävät käytännöllisiin päämääriin. Lisäksi tiede voidaan jakaa perustutkimukseen, joka tähtää teoreettisiin päämääriin ja soveltavaan tutkimukseen, jonka päämääränä ovat käytännön sovellutukset.
  Additional Information lat. scientia

  Equivalents

  scienceenglanti
  scienceranska
  vetenskapruotsi
  wissenschaftsaksa

  Related Concepts

  Sources

  BorchertD2006

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Filosofia:tiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:tiede.)