Filosofia:tiede

From Tieteen termipankki

tiede

tiede
Definition systemaattinen inhimillinen pyrkimys luoda, rakentaa ja organisoida tietoa, mihin sisältyy ennustusvoimaisten selitysten laatiminen
Explanation Tieteen synty sijoittuu varhaiseen antiikkiin, ja usein ns. esisokraatikkoja on pidetty ensimmäisinä tiedemiehinä. 1600-luvulla René Descartes (1596-1650) käytti scientia-nimitystä tiedosta kokonaisuutena.
Nykyään tiede jakaantuu luonnontieteisiin, jotka tutkivat aineellista maailmaa, humanistisiin- ja yhteiskuntatieteisiin, jotka tutkivat ihmisiä ja yhteiskuntia sekä formaaleihin tieteisiin (esimerkiksi matematiikka). Lisäksi on soveltavia tieteitä, jotka tähtäävät käytännöllisiin päämääriin. Lisäksi tiede voidaan jakaa perustutkimukseen, joka tähtää teoreettisiin päämääriin ja soveltavaan tutkimukseen, jonka päämääränä ovat käytännön sovellutukset.
Additional Information lat. scientia

Equivalents

scienceenglanti
scienceranska
vetenskapruotsi
wissenschaftsaksa

Related Concepts

Sources

BorchertD2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Filosofia:tiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:tiede.)