Filosofia:teksti

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

teksti

teksti
Definition
1. mikä tahansa, joka on tulkittavissa merkityskokonaisuudeksi
2. keskeinen tutkimuskohde jälkistrukturalismissa
Explanation Yleisessä mielessä mikä tahansa joukko merkkejä tai symboleja, jotka voidaan tulkita merkityskokonaisuudeksi täyttää tekstin tunnusmerkit. 1900-luvun filosofiassa teksti on merkittävä käsite erityisesti hermeneutiikassa ja jälkistrukturalismissa sekä ns. tavallisen kielen filosofiassa.
Jacques Derridan (1930-2004) mukaan tekstin ulkopuolella ei ole mitään, joten on kiinnitettävä erityistä huomiota sen kontekstiin. Lausuma ei siis tarkoita, että on vain sanoja kuten Derridaa on usein tulkittu. Derrida lähestyy tekstiä strukturalismin näkökulmasta, mutta antaa sille uuden merkityksen. Teksti rakentuu Derridan mukaan binaarioppositioiden ympärille, jotka on otettava huomioon kaikessa puheessa, jotta sille voidaan olettaa minkäänlainen merkitys. Kaikissa teksteissä on implisiittisiä hierarkioita ja dekonstruktion tehtävä on paljastaa näitä dikotomioita. Prosessin kautta tekstiä voidaan lähestyä suoraan sellaisena kuin se on ymmärrettävä. Tekstillä ei ole Derridan mukaan koskaan lopullista merkitystä, vaan se täyttymätön lupaus. Tekstillä on kuitenkin jokin tarkoitus, joko tekijän tarkoitus tai jokin muu vakiintunut merkitys. Tämä voidaan kuitenkin aina haastaa tekstiä analysoimalla. Lisäksi tekstit aina ylittävät niiden oletetun tarkoituksen ja kontekstin. Derrida haastaa menetelmällään monia perinteisiä lukutapoja.
Additional Information ks. teksti myös kirjallisuudentutkimuksessa ja semiotiikassa.

Equivalents

textenglanti

Related Concepts

Sources

Moran2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Filosofia:teksti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:teksti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →