Filosofia:teesi

  From Tieteen termipankki

  teesi

  teesi
  Definition hegeliläisessä ja marxilaisessa dialektiikassa käytetty nimitys positiivisesta väitteestä, joka toimii dialektisen kehityskulun lähtökohtana
  Explanation G. W. F. Hegelin (1770-1831) hengenfilosofiassa sovellettiin dialektista menetelmää, jossa väitteen eli teesin vastavoimaksi asettui antiteesi eli vastaväite. Nämä kaksi vastakkaista käsitystä yhdistyivät synteesin kautta. Kehityksen lähtökohtana on nykytila, joka muodostaa myönteisen teesin, siitä kehittyy vastakkainen antiteesi ja niiden kieltona synteesi, joka edustaa korkeamman asteista ymmärrystä ja on vuorostaan uuden dialektisen kierroksen teesi. Hegelin ajatuksen käänsivät päälaelleen Karl Marx (1818-1883) ja Friedrich Engels (1820-1895), joiden dialektisessa materialismissa selitettiin vastakohtien kautta tapahtuvan kehityksen olemusta ja pyrittiin yhdistämään luonnontieteet ja ihmistieteet johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.

  Related Concepts

  Sources

  NurmiK1986

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Filosofia:teesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:teesi.)