NurmiK1986

    Tieteen termipankista

    Kari E. Nurmi, Johdatus Kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin perusteisiin. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1986.