Filosofia:reaalimaailma

  Tieteen termipankista

  todellisuus | reaalimaailma | noumenaalinen maailma

  todellisuus
  reaalimaailma
  noumenaalinen maailma
  Määritelmä maailma sellaisena kuin se on
  Selite Reaalimaailma tai todellisuus on metafysiikassa käytetty nimitys tosiolevalle maailmalle vastakohtana sellaiselle maailmalla joka ilmenee havainnoissa tai kokemuksissa (ilmiömaailma). Realismin ja anti-realismin keskeisiin kysymyksiin kuuluu se, miten paljon havainnoista voidaan pitää reaalimaailmaan kuuluvana. Realismin monet eri suuntaukset vaihtelevat tämän kysymyksen suhteen. Immanuel Kant (1724-1804) kutsui havaitsevan subjektin ulkopuolella olevaa tosiolevaan maailmaan noumenaaliseksi maailmaksi.

  Erikieliset vastineet

  realityenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004, KeinänenJVadenT2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Filosofia:reaalimaailma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:reaalimaailma.)