Filosofia:posthumanismi

  Tieteen termipankista

  posthumanismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  posthumanismi
  Määritelmä näkemys, joka kritisoi essentialistista, intentionaalisesti käsitettyä toimijuutta sekä kielellisesti käsitettyä subjektiutta
  Selite Posthumanismi pohjautuu jälkistrukturalistiselle alkuperäisen teknisyyden idealle ja siihen liittyy paitsi ihmisen olemuksellisuuden kritiikkiä (antiessentialismi), myös ihmisen tiedollisen ja oikeudellisen erikoisaseman kritiikkiä esim. suhteessa muihin eläimiin. Transhumanismia voidaan pitää joko posthumanismin alatyyppinä tai vieruskäsitteenä, jossa ihannoidaan ihmisen muokkaamista teknologisesti (kirurgisesti, medikaalisesti, geeniteknologisesti tai mekaanisia proteeseja asentamalla).

  Erikieliset vastineet

  post-humanismenglanti (English)
  posthumanismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Halttunen-Riikonen&Ovaska2015, LindbergS2017

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Filosofia:posthumanismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:posthumanismi.)