Filosofia:positio

  Tieteen termipankista

  positio

  positio
  Määritelmä ajattelun tai päättelyn lähtökohdaksi otettu oletus
  Selite Ajattelun tai päättelyn lähtökohtana positio ei ole välttämättä oma kanta, vaan ikäänkuin seuraavan ajattelu- tai päättelyprosessin lähtöpiste. Esimerkiksi ajatuskokeessa positio voi olla kaukana omasta kannasta. Termiä käytetään usein myös kiellon (negaatio) vastinparina.
  Lisätiedot lat. pono=väittäminen tai asettaminen

  Erikieliset vastineet

  positionenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KorkmanYrjönsuuri1998

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Filosofia:positio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:positio.)