Filosofia:mielihyvä

  Tieteen termipankista

  mielihyvä

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  mielihyvä
  Määritelmä
  1. nautittavasta kokemuksesta johtuva onnellisuuden tai tyydytyksen tuntemus
  2. mielihyvä tai nautinto, joka seuraa teosta
  3. ilo, sisäisen arvon, itseisarvon ilmentymä
  Selite Mielihyvä merkitsee eri asoita eri filosofeille ja sillä on useita aspekteja. Se voi seurata miellyttävästä kokemuksesta, kuten musiikkiesityksestä. Se voi myös olla seurausta esimerkiksi eettisestä teosta. Lopuksi, mielihyvä voi olla ilmentymä edellämainituista asioista. Esimerkiksi G. W. Leibniz (1646-1716) määrittelee ilon mielessä koetuksi mielihyväksi, jonka lähde voi olla yhtälailla esteettinen elämys tai lähimmäisen hyväksi tehty teko. Mielihyvällä voi kuitenkin olla myös aistillisia lähteitä, kuten hyvästä viinistä seuraava nautinto.
  Lisätiedot kr. khara, kharis, hedone; lat. voluptas

  Erikieliset vastineet

  pleasureenglanti (English)
  plaisirranska (français)
  välbehagruotsi (svenska)
  Vergnügensaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Filosofia:mielihyvä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:mielihyvä.)