Filosofia:libertarismi

  Tieteen termipankista

  libertarismi | libertarianismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  libertarismi
  libertarianismi
  Määritelmä


  1. metafysiikassa tahdon vapautta puolustava näkemys


  2. yhteiskuntafilosofiassa yltiöyksilöllinen, yhteiskunnaton yhteisöoppi
  Selite 1970-luvulla Yhdysvalloissa syntyi äärimmäistä yksilöllisyyttä korostava liberalismin haara, jonka mukaan yhteisöllä ei ole oikeutta rajoittaa yksilöiden tekemiä taloudellisia, poliittisia ja mm. ympäristöä koskevia valintoja. Se yrittää korvata yhteiskunnan kollektiivista luonnetta atomististen, riippumattomien yksilöiden omia etuja ajavalla toiminnalla. Suuntauksen tunnetuin edustaja on F. A. Hayek (1889-1992).

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, LaunisVOksanenMSajamaS2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Filosofia:libertarismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:libertarismi.)