Filosofia:liberalismi

  Tieteen termipankista

  liberalismi

  liberalismi
  Määritelmä yhteiskuntafilosofinen ajattelusuunta, joka tähdentää yksilön oikeuksia ja vastustaa valtion liian voimakasta puuttumista yksilön elämään ja taloudelliseen toimintaan
  Selite Liberalismi on 1800-luvulta kukoistanut yhteiskuntafilosofinen aatevirtaus erilaisine valtiota, yhteiskuntaa, politiikkaa ja taloutta koskevine näkemyksineen. Sen mukaan yksilön vapaus on yhteisöllisen elämän perustava ja luonnonmukainen normi, joka määrää kulttuuria, oikeutta, taloutta ja laajasti koko yhteiskuntajärjestelmää. John Locken (1632-1704) periaatteet "elämä, vapaus ja omaisuus" on hyväksytty laajasti. Liberalismi korostaa yrittämisen vapautta ja vapaita markkinoita talouselämässä sekä vapaamielisyyttä ja suvaitsevaisuutta kulttuurissa. Se on eri muodoissaan valistusajan edistysuskon mutta myös romantiikan yksilöllisyyden etsimisen perillinen ja siitä tuli hallitseva virtaus porvariston noustessa valtaan.
  Lisätiedot lat. liber=vapaa
  Isaiah Berlin liberalismista, ks. Logos-verkkoensyklopedia

  Erikieliset vastineet

  liberalismenglanti (English)
  libéralismeranska (français)
  liberalismruotsi (svenska)
  Liberalismussaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, SalonenT2008, HallamaaJ2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Filosofia:liberalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:liberalismi.)