Filosofia:korroboraatio

  Tieteen termipankista

  korroboraatio

  korroboraatio
  Määritelmä tieteellisen teorian vahvistaminen
  Selite

  Korroboraatio merkitsee vahvistamista, esimerkiksi tapauksessa jossa jokin havaintomateriaali korroboroi tiettyä teoriaa.

  Käsite liittyy Popperin falsifikationismiin, ja on hänen vastineensa konfirmaation käsitteelle. Koska Popper ei uskonut, että tieteellisiä hypoteeseja voidaan konfirmoida, se, että ne läpäisevät testin, ei konfirmoi, vaan "korroboroi" niitä. Käytännössä korroboraatio tarkoittaa siis sitä, että hypoteesia ei ole vielä falsifioitu.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KeinänenJVadenT2011b, KokkonenT2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Filosofia:korroboraatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:korroboraatio.)