Filosofia:antirealismi

  Tieteen termipankista

  antirealismi

  antirealismi
  Määritelmä
  1. etiikassa näkemys, jonka mukaan eettiset väitteet eivät voi viitata objektiivisiin tosiasioihin
  2. tieteenfilosofiassa näkemys, joka on skeptinen sen suhteen, että tieteelliset teoriat vastaavat todellisuutta
  Selite Antirealismi on jotain seikkaa koskeva näkemys, jonka mukaan tähän seikkaan ei tule suhtautua realistisesti. Esimerkiksi antirealismi tieteen suhteen kiistää tieteellisen realismin.

  Erikieliset vastineet

  antirealismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KokkonenT2016, LaunisVOksanenMSajamaS2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Filosofia:antirealismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:antirealismi.)