Filosofia:adaptaatio

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

adaptaatio | sopeutuminen | sopeutuma

adaptaatio
sopeutuminen
sopeutuma
Definition
  1. sopeutumisprosessi, jossa sopeutuja sopeutuu ulkoisen tai sisäisen ympäristön ehtoihin
  2. sopeutuma, olion tai organisaation sopeutumisprosessissa muuntunut osa, rakenne tai toiminta, joka vastaa aiempaa paremmin ulkoisen tai sisäisen ympäristön vaatimuksia
Explanation

Adaptaatiolla tai sopeutumisella voidaan viitata useaan erityyppiseen prosessiin eri merkitysyhteyksissä. Stephen Toulmin (1981, 179-181) on erottanut neljä eri sopeutumisen käsitettä:
1. Laskennallisesta tai harkinnallisesta sopeutumisesta on kyse silloin kun viitataan harkinnan tai laskelmoinnin nojalla tehtävään valintaprosessiin, esim. kun ihmiset ovat kohdanneet muutoksia ja kysytään kuinka hyvin he ovat sopeutuneet näihin muutoksiin.
2. Homeostaattinen sopeutumisen käsite on kyseessä silloin kun ajatellaan jotain ideaali-, normaali- tai tasapainotilaa säilyttämään pyrkivää organismia, systeemiä tai koneistoa. Tällöin kysytään miten tehokkaasti ja minkä mekanismin avulla tämä organismi, systeemi tai koneisto sopeutuu erilaisiin häiriöihin säilyttäen siten 'normaalitilansa'.
3. Kehityksellinen (developmental) sopeutuminen viittaa yksilönkehitykselliseen (ontogeneesi) kasvuprosessiin, jossa olio tulee "sellaiseksi olioksi, joka kykenee tehokkaasti ja itsenäisesti selviytymään elämänsä ongelmista — joko 'sopeutumalla' 1:n tai 2:n mielessä tai jollain muulla tavalla" (Toulmin 1981, 180).

4. Populationaalisessa sopeutumisessa populaation yksilöiden piirteet sopeutuvat sen elinympäristöön, kun yksilöiden periytyvistä variaatioista heikoimmin toimeentulevien suhteellinen osuus pienenee darwinilaisessa luonnonvalinnan prosessissa. Darwinistisen evoluutiokäsityksen mukaan populationaalinen sopeutuminen luonnonvalinnassa on pääasiallinen tai jopa ainoa selittävä tekijä lajinkehitykselle (fylogeneesi).
Additional Information

Ks. myös adaptaatio kielitieteessä, adaptaatio kirjallisuudentutkimuksessa ja

sopeutuminen/adaptaatio biologiassa.

Equivalents

adaptationenglanti
adaptationranska
adaptationruotsi
Adaptationsaksa

Related Concepts

Sources

RitterJGründerK1971, Toulmin1981

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.10.2021: Filosofia:adaptaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:adaptaatio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →