Etelä-Aasian tutkimus:jooga

  Tieteen termipankista

  yoga | jooga

  yoga
  jooga
  Määritelmä menetelmä, jonka avulla pyritään saavuttamaan korkeampia päämääriä
  Selite

  Jooga on nykyisin tuttu erityisesti liikuntamuodon nimenä, mutta tässä termiä käsitellään käsitteen ja ilmiön varhemman historian näkökulmasta ja siksi kirjoitusasu on sanskritin mukainen yoga. Yogan käsitteellä on pitkä käyttöhistoria ja se esiintyy lukuisissa erilaisissa teksteissä viimeistään noin kolmannelta vuosisadalta eaa. olevista upaniṣad-teksteistä lähtien. Yoga-termin semanttinen kenttä on varsin laaja, ja käsite on muovautunut eri konteksteissa moneksi, joten yoga on mahdollista määritellä monin eri tavoin. Väljässä mielessä yoga on tekniikka tai metodi tavoitella esimerkiksi vapautumista jälleensyntymien kiertokulusta (saṁsāra) tai laajentaa tai kohottaa tietoisuutta.

  Toisaalta yoga voidaan määritellä hieman kapeammin filosofiseksi järjestelmäksi, jollaiseksi yoga alkoi hahmottua noin 300-400-luvuilla jaa. - tämä määritelmä ei kuitenkaan sulje edellistä, väljempää määritelmää pois. Systemaattisia kuvauksia yogasta on niin hindulaisissa, buddhalaisissa kuin jainalaisissakin lähteissä. Monet Intian yogatraditioista ovat soteriologioita, pelastusoppeja, joiden päämääränä on jälleensyntymien kiertokulusta vapautuminen, joka voidaan saavuttaa esimerkiksi havainnon ja kognition analyysin ja mielen harjoittamisen meditatiivisten menetelmien avulla. Esimerkki tällaisesta yogasta on Patañjalin nimissä koottu Yogasūtra (noin 350-450 jaa.). Yoga on myös yksi hindulaisuuden kuudesta klassisesta filosofisesta koulukunnasta (darśana), jollaisena se muodostaa parin sāṁkhya-filosofian kanssa jakaen sen metafyysiset näkemykset. Yogasūtra puolestaan on tämän yoga-filosofian perusteksti.

  Yogan käsite viittaa lisäksi myös traditioon, jonka menetelmissä korostuvat ruumiillisemmat tekniikat (kuten erilaiset jooga-asennot ja hengityksen kontrollointi) ja jonka päämäärissä painottuvat vapautuksen ja tietoisuuden laajentamisen lisäksi tai sijaan enemmän niin sanottujen yliluonnollisten kykyjen tai jopa kuolemattomuuden tavoittelu. Tästä traditiosta voidaan käyttää tarkempaa nimeä haṭhayoga, jolla on myös selvä yhteys tantriseen perinteeseen.
  Lisätiedot sanskr. yoga=ies, sekoitus, liitto, yhdistelmä, metodi, strategia, temppu, kurinalaisuus, käyttö, sovellus, taivaankappaleiden konjunktio jne.

  Erikieliset vastineet

  yogaenglanti (English)
  yogaruotsi (svenska)
  yogasanskrit (संस्कृतम्)

  Käytetyt lähteet

  EOH2010, YIP2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 1.12.2023: Etelä-Aasian tutkimus:jooga. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Etelä-Aasian tutkimus:jooga.)